راهنمای نرم‌افزار کیمیا

آشنایی با نرم‌افزار حسابداری طلافروشی کیمیا و آموزش کار کردن با آن
ثبت سند فاکتور سادۀ تکفروشی

سند تکفروشی

روش وارد کردن فاکتور تکفروشی به صورت ساده که فروش جنس و دریافت پول هست، چه نقدی باشد چه کارتخوان…
تعویض متفرقه در فاکتور تکفروشی

تعویض و خرید متفرقه

روش وارد کردن «تعویض متفرقه» در سند تکفروشی، تفاوت عیار 740 یا عیار بالا 860 در قیمت تعویض و فرق…
روش ثبت پولی کردن طلا و تبدیل اجرت در کیمیا

پولی کردن

روش ثبت «پولی کردن»، تبدیل اجرت به طلا یا حساب طلایی به ریالی و راه سریع‌تر و میانبُر را با…
روش ثبت تخفیف در سند

تخفیف دادن و گرفتن

فرقی نمی‌کنه تکفروش باشید یا بنکدار، روش ثبت تخفیف بدین شکل هست: کد هشت. اگر تخفیف دادین، با تشخیص دریافت…
روش ثبت آبشده شرطی در کیمیا

آبشده شرطی

طلای شرطی را چگونه فاکتور کنیم؟ کجا جواب عیارش ثبت میشه؟ اگر اشتباه زدیم، از کجا اصلاح کنیم؟

قسط بندی و فروش قسطی و جدول اقساط در تکفروشی کیمیا

تکفروشی – قسط بندی

فاکتور فروش قسطی، میزان سود، تاریخ سررسید، جدول قسط و یادآوری اقساط در تاریخ مقرر و هر آنچه دربارۀ اقساط…
هشدار اعتبار طلا در کیمیا نرم افزار حسابداری طلافروشی

بنکداری – اعتبار طلا

چگونه اعتبار طلایی شخص را تعیین کنیم؟ بیشتر از اعتبارش طلا ندهید! در مغازه‌های بنکداری این مساله متداول است که…
ثبت چک بانکی و برگشت خوردن و نقد کردن چک در کیمیا

چک بانکی

روش نقد کردن یا در حساب گذاشتن چک، همچنین برگشت خوردن چک را در این مقاله می‌بینیم. هر سه مورد…
چک برگشتی را چگونه در نرم افزار حسابداری طلا فروشی ثبت کنیم

مرجوعی آبشده و چک برگشتی

چک را به ما پس دادند. آبشده شکن بوده یا عیارش مسأله داشته و به ما مرجوع کردند. در چنین حالتی بهترین راه دریافت مرجوعی است تا آبشده یا چک را از لیست انتخاب کنید.

تنظیم چاپ فاکتور در کیمیا نرم افزار حسابداری طلا

چاپ و تنظیم فاکتور

انتخاب چاپگر و سایز کاغذ معرفی لوگو و نام مغازه کدام ستون چاپ شود؟ و… ویدئو را ببینید

نوع حساب

بنکداری چه حساب‌هایی را از نوع بنکداری معرفی کنیم؟ اگر مغازه‌دار و تکفروش هستید، کارهای ساخته را از کجا تأمین…
بکاپ گرفتن در کیمیا نرم افزار حسابداری طلا فروشی

تهیه نسخۀ پشتیبان

در کیمیا نرم افزار حسابداری طلا، به دو روش می‌توانید پشتیبان‌گیری کنید که روش دوم آسان‌تر و بهتر است. ادامه مطلب را از دست ندهید.

کیمیا نرم افزار حسابداری طلا فروشی و بستن سال مالی

بستن سال مالی

بستن سال مالی به چه کار می‌آید؟ پایان دادن به دوره و بستن حساب‌ها، بیشتر به درد کسانی می‌خورد که…
گام به گام
سند
ثبت سند فاکتور سادۀ تکفروشی

سند تکفروشی

روش وارد کردن فاکتور تکفروشی به صورت ساده که فروش جنس و دریافت پول هست، چه نقدی باشد چه کارتخوان…
تعویض متفرقه در فاکتور تکفروشی

تعویض و خرید متفرقه

روش وارد کردن «تعویض متفرقه» در سند تکفروشی، تفاوت عیار 740 یا عیار بالا 860 در قیمت تعویض و فرق…
روش ثبت پولی کردن طلا و تبدیل اجرت در کیمیا

پولی کردن

روش ثبت «پولی کردن»، تبدیل اجرت به طلا یا حساب طلایی به ریالی و راه سریع‌تر و میانبُر را با…
روش ثبت تخفیف در سند

تخفیف دادن و گرفتن

فرقی نمی‌کنه تکفروش باشید یا بنکدار، روش ثبت تخفیف بدین شکل هست: کد هشت. اگر تخفیف دادین، با تشخیص دریافت…
روش ثبت آبشده شرطی در کیمیا

آبشده شرطی

طلای شرطی را چگونه فاکتور کنیم؟ کجا جواب عیارش ثبت میشه؟ اگر اشتباه زدیم، از کجا اصلاح کنیم؟

قسط بندی و فروش قسطی و جدول اقساط در تکفروشی کیمیا

تکفروشی – قسط بندی

فاکتور فروش قسطی، میزان سود، تاریخ سررسید، جدول قسط و یادآوری اقساط در تاریخ مقرر و هر آنچه دربارۀ اقساط…
هشدار اعتبار طلا در کیمیا نرم افزار حسابداری طلافروشی

بنکداری – اعتبار طلا

چگونه اعتبار طلایی شخص را تعیین کنیم؟ بیشتر از اعتبارش طلا ندهید! در مغازه‌های بنکداری این مساله متداول است که…
ثبت چک بانکی و برگشت خوردن و نقد کردن چک در کیمیا

چک بانکی

روش نقد کردن یا در حساب گذاشتن چک، همچنین برگشت خوردن چک را در این مقاله می‌بینیم. هر سه مورد…
چک برگشتی را چگونه در نرم افزار حسابداری طلا فروشی ثبت کنیم

مرجوعی آبشده و چک برگشتی

چک را به ما پس دادند. آبشده شکن بوده یا عیارش مسأله داشته و به ما مرجوع کردند. در چنین حالتی بهترین راه دریافت مرجوعی است تا آبشده یا چک را از لیست انتخاب کنید.

تنظیم چاپ فاکتور در کیمیا نرم افزار حسابداری طلا

چاپ و تنظیم فاکتور

انتخاب چاپگر و سایز کاغذ معرفی لوگو و نام مغازه کدام ستون چاپ شود؟ و… ویدئو را ببینید
اطلاعات پایه

نوع حساب

بنکداری چه حساب‌هایی را از نوع بنکداری معرفی کنیم؟ اگر مغازه‌دار و تکفروش هستید، کارهای ساخته را از کجا تأمین…
تنظیمات
امکانات
بکاپ گرفتن در کیمیا نرم افزار حسابداری طلا فروشی

تهیه نسخۀ پشتیبان

در کیمیا نرم افزار حسابداری طلا، به دو روش می‌توانید پشتیبان‌گیری کنید که روش دوم آسان‌تر و بهتر است. ادامه مطلب را از دست ندهید.

کیمیا نرم افزار حسابداری طلا فروشی و بستن سال مالی

بستن سال مالی

بستن سال مالی به چه کار می‌آید؟ پایان دادن به دوره و بستن حساب‌ها، بیشتر به درد کسانی می‌خورد که…
اپلیکیشن کیمیـ نما
فهرست