کیمیا
خانه / تماس با ما

تماس با ما

تلفن:   ۳۳۹۶۸۹۷۲ -۰۲۱ و ۰۹۳۵۸۹۸۸۸۲۸ ۹صبح تا ۵ بعدازظهر

اصفهان:   ۰۹۹۰۸۰۴۴۹۱۴ عابد
اصفهان:   ۰۹۱۳۳۰۱۹۰۴۸ اخوت
ارومیه:   ۰۹۱۴۴۴۱۷۷۶۲ نژادی
دفتر مرکزی:   تهران، خیابان ناصرخسرو، کوچه خراسانیها، پلاک۱۶ کدپستی ۱۱۱۶۶۳۸۵۱۱  (لطفا برای مراجعه حضوری هماهنگی قبلی انجام شود)