قیمت تعویض طلا چگونه محاسبه می‌شود؟

بسیاری از همکارانی که مغازۀ تک‌فروشی دارند و جعبه‌دار هستند، قیمت تعویض را با عیار ۷۴۰ محاسبه می‌کنند؛ بدین‌سان که قیمت یک گرم ۱۸ عیار را به قیمت یک گرم ۱۷ عیار تبدیل می‌کنند. روش تبدیل بسیار ساده است و از نسبت و تناسب ریاضی به دست می‌آید.

پولی کردن با کارخانه طلاسازی در حسابداری طلافروشی

روش پولی کردن با کارخانه طلاسازی را بدانیم

پولی کردن با کارخانه طلاسازی موقعی رخ می‌دهد که بنکدار نخواهد یا نتواند پول اجرت را به سازنده بدهد و سازنده، پولی کردن حساب طلا را خواستار شود. روش صدور فاکتور و انجام خرید طلا در این مقاله به صورت مفصل آمده است.

حسابداری زرگری و طلای آب شده شرطی

چگونه آبشده شرطی را در فاکتور، ثبت کنیم؟

معمولاً آبشده شرطی را با عیار ۷۵۰ دریافت می‌کنند مگر اینکه اعتبار مشتری کمتر باشد که در این صورت با عیار ۷۴۰ یا هر عیاری که بنکدار بخواهد و متناسب با شرایط تصمیم بگیرد؛ دقت کنید که فاکتورش موقت است و پس از قطعی شدن عیار، ته‌حساب واقعی مشخص خواهد شد

راهنمای کیمیا

تنظیم چاپ فاکتور در کیمیا نرم افزار حسابداری طلا

چاپ و تنظیم فاکتور

انتخاب چاپگر و سایز کاغذ معرفی لوگو و نام مغازه کدام ستون چاپ شود؟ و… ویدئو را ببینید
چک برگشتی را چگونه در نرم افزار حسابداری طلا فروشی ثبت کنیم

مرجوعی آبشده و چک برگشتی

چک را به ما پس دادند. آبشده شکن بوده یا عیارش مسأله داشته و به ما مرجوع کردند. در چنین حالتی بهترین راه دریافت مرجوعی است تا آبشده یا چک را از لیست انتخاب کنید.

ثبت چک بانکی و برگشت خوردن و نقد کردن چک در کیمیا

چک بانکی

روش نقد کردن یا در حساب گذاشتن چک، همچنین برگشت خوردن چک را در این مقاله می‌بینیم. هر سه مورد…
هشدار اعتبار طلا در کیمیا نرم افزار حسابداری طلافروشی

بنکداری – اعتبار طلا

چگونه اعتبار طلایی شخص را تعیین کنیم؟ بیشتر از اعتبارش طلا ندهید! در مغازه‌های بنکداری این مساله متداول است که…
فهرست