بروزرسانی آذر 1400

قابلیت‌های جدید گزارش سود خرید و فروش: نمایش خرید و فروش‌های طلا و پولی کردن همراه با سودشان به صورت…

حذف آبشده‌های زیر یک گرم

گاهی به دلیل اختلاف ترازو، تفاوت عیار و یا وجود فنر در آبشده‌ای که پرداخت کرده‌ایم ممکن است که موجودی…

بروزرسانی مرداد 1400

قابلیت‌های جدید در حواله، اسم شخص مقابل رو نیار: امکان جدید هنگام چاپ سند، اگر نخواهید نام شخصی که از…

بروزرسانی زمستان 99

خودآموز کردن کارکرد اجناس سناریوی «فروش خالص» و «خرید خالص» علامت هشدار کنار اسم جنس‌هایی با سود غلط نمایش روش…

نوع حساب

بنکداری چه حساب‌هایی را از نوع بنکداری معرفی کنیم؟ اگر مغازه‌دار و تکفروش هستید، کارهای ساخته را از کجا تأمین…
کادر جستجو صفحه سند لیست حسابها

لیست حساب‌ها: کادر جستجو

همه | محدود شما می‌توانید نمایش حسابها را محدود کنید یا همه را ببینید. همه یعنی حساب‌های بانکی و شرکا…
پنجره مجوز کاربران و کارمندان

پنجره مجوز کاربران

دسترسی به پنجره مجوز کاربران از دو جا امکان‌پذیر است: ابتدای دوره و در مراحل گام به گام، بخش کاربران:…
کاربران در گام به گام ابتدای دوره

کاربران

آخرین مرحله از گام به گام‌، معرفی کاربران به کیمیاست. البته منظور غیر از شما هست یعنی اسم خودتان را…

حساب‌های امانات

فرض کنید که از مغازه، گوشواره‌ای به یکی از اقوام قرض داده‌اید. مطمئنا نمی‌خواهید نام او را در میان مشتریان…
حساب مشتریان تکفروشی در گام به گام

مشتریان تکفروشی

2 دیدگاه
نام مشتریان مغازه خرده‌فروشی خود را وارد کنید و اگر طلب یا بدهی‌ای دارند، آن را هم وارد کنید. صد…
فهرست