سیدحسنین قاینی

حواله طلا

جمع سند پایین را ببینید؛ بدهی آقای رضایی به مقدار ۲۳۷/۷۴ گرم طلا را نشان می‌دهد. ایشان از ما درخواست کرد تا طلایی را که طلب داریم، از آبشده‌فروش بگیریم. در واقع ما را به آبشده‌فروش حواله داد 🙂 ما هم پذیرفتیم که از آقای حسین واثقی (آبشده‌فروش) طلبمان را دریافت کنیم.

حواله طلا در حسابداری طلا فروشی

حواله طلا و مبلغ در حسابداری طلا

در فاکتور آقای رضایی باید یک ردیف دریافت طلا ثبت کنیم. ممکن است بپرسید «طلایی که دریافت نکردیم! از آبشده فروش باید بگیریم» درست است اما از بدهی علی رضایی به ما کم می‌شود چون بالاخره طلا به ما داده اما نه مستقیم بلکه به صورت حواله.
در قسمت شرح بنویسید «دریافت». چرا دریافت؟ چون از ایشان طلا می‌گیریم و از بدهی‌اش باید کم شود. بعد از دریافت، حواله و نام کسی که از او دریافت می‌کنید را بنویسید (حواله آقای حسین واثقی)
در ستون وزن ۷۵۰، آقای رضایی را بستانکار کنید. (از مقالۀ بستانکار کیست؟ می‌دانید که دریافت از شخص >> بستانکار شدن آن شخص)
وزنی که حواله شده را بنویسید (در این سند، علی رضایی همه بدهی‌اش را حواله کرده یعنی ۲۳۷/۷۴ گرم اما ممکن است در فاکتورهای دیگر کمتر یا بیشتر از بدهی حواله شود)

حواله طلا در حسابداری طلا فروشی

حواله طلا در حسابداری طلا فروشی

جمع سند صفر شد هم حساب طلا (ستون وزن ۷۵۰) هم حساب مبلغ. تمام شد؟ نه! برای آقای واثقی (آبشده‌فروش) هم باید سند بزنید. شما هنوز طلایی دریافت نکرده‌اید، فقط به جای آقای رضایی، از آقای واثقی طلبکار شدید.
در حساب آقای حسین واثقی یک ردیف «پرداخت حواله علی رضایی» ثبت کنید. و در ستون وزن ۷۵۰ (حساب طلا) بعد از «بد» وزن حواله شده را وارد کنید (۲۳۷/۷۴) و بدین ترتیب آقای واثقی به شما بدهکار می‌شود. صد البته اگر از نرم افزار حسابداری طلا فروشی استفاده کنید، فاکتور دوم به صورت خودکار توسط برنامه ثبت می‌شود.

حواله طلا به آبشده فروش در حسابداری طلا

حواله طلا به آبشده فروش در حسابداری طلا

از علی رضایی دیگر طلبی ندارید، در عوض حسین واثقی به شما بدهکار است. هر وقت آبشده‌فروش به شما طلا داد برایش سند بزنید و دریافت را ثبت کنید. ممکن است در همان روز و همان فاکتور باشد یا اینکه در سند بعدی یا روزی دیگر.

این مطلب را از دست ندهید
واریز به حساب بانکی یا کارتخوان و دستگاه POS

حواله یعنی اینکه حساب را به شخص دیگری ارجاع بدهیم. در مثال بالا حواله طلایی را دیدید، اما حواله می‌تواند پول هم باشد، حواله ارزی یا ریالی.

این مقاله چطور بود؟ ۱ نظر

حواله طلا
۵ ۱