سیدحسنین قاینی

اجرت ساخت طلا

کارخانه‌های طلاسازی بابت اجناسی که می‌سازند اجرت و مزدساخت دریافت می‌کنند که این اجرت به صورت گرمی است؛ یعنی هر گرم وزن طلای ساخته شده در فی اجرت ضرب می‌شود. مثلا در این سند، از آقای حسینی ۹۴۷/۳۶ گرم النگو سینا دریافت داشته‌ایم که اجرت آن هر گرم ۴ هزار تومان است و ایشان علاوه بر طلا، مبلغ حدود ۳میلیون و ۷۸۹ هزار تومان در این ردیف بابت اجرت ساخت، بستانکار شده است.
بعضی کارخانه‌ها علاوه بر اجرت ریالی، درصد طلایی هم می‌گیرند. در همین سندی که می‌بینید، آقای حسینی النگو سینا را با ۱% فی زده است و معنی ۱% این است که اگر ۱۰۰ گرم کار دریافت کنیم باید ۱۰۰ گرم به علاوه ۱ درصد پرداخت کنیم یعنی ۱۰۱ گرم. برای همین در ردیف بعد ایشان بستانکار شده است؛ چه مقدار؟ به اندازه ۱درصدِ وزن ترازو که می‌شود ۹.۴۷ گرم

کار درصددار و اجرت ساخت طلا در حسابداری طلا فروشی

کار درصددار و اجرت ساخت طلا در حسابداری طلا

برای محاسبه درصد با ماشین‌حساب:

 1. وزن ترازوی جنس را در ماشین‌حساب وارد کنید
 2. کلید ×
 3. مقدار درصد (در سند بالا عدد ۱)
 4. کلید ÷
 5. عدد ۱۰۰
 6. کلید =

برخی برنامه‌های حسابداری، «بابت درصد» را در همان ردیف جنس، به وزن ۷۵۰ اضافه می‌کنند اما در فاکتورهایی که به صورت دستی نوشته می‌شود مشابه سند بالا را خواهید دید. در کیمیا نرم افزار حسابداری طلا فروشی از هر دو روش می‌توانید استفاده کنید.

این مطلب را از دست ندهید
کار ساخته سنگ دار و طلای نگین دار

چنانچه به صورت دستی فاکتور می‌زنید و بیش از یک جنس درصددار داشتید، می‌توانید از حافظه ماشین‌حساب کمک بگیرید:

اجرت ساخت طلا و کار درصددار در حسابداری طلا فروشی

کار درصددار و اجرت ساخت طلا در حسابداری طلا

 1. وزن جنس اول را در ماشین‌حساب وارد کنید
 2. کلید ×
 3. مقدار درصد
 4. (در سند بالا عدد ۱)
 5. کلید ÷
 6. عدد ۱۰۰
 7. کلید =
 8. کلید M+ (عددی که در ماشین‌حساب می‌بینید به حافظه اضافه می‌کند)
 9. وزن جنس دوم را در ماشین حساب وارد کنید
 10. کلید ×
 11. مقداردرصد (در سند بالا عدد ۱/۵)
 12. کلید ÷
 13. عدد۱۰۰
 14. کلید =
 15. کلید M+ (عددی که در ماشین‌حساب می‌بینید به حافظه اضافه می‌کند)

اکنون درصدها در حافظه ماشین‌حساب با هم جمع شده‌اند. کلید MR حافظه را به شما نشان می‌دهد؛ برای فاکتور بالا باید به عدد ۱۹/۱۲ گرم برسید.

اجرت ساخت طلا و ضرب «وزن» در «فی»

فی اجرت در وزن ترازو ضرب می‌شود تا اجرت ساخت طلا به دست آید. شاید بدیهی به نظر بیاید که «وزن» در «فی» ضرب می‌شود اما اگر به سند زیر دقت کنید

اجرت ساخت طلا در حسابداری طلا فروشی

اجرت ساخت طلا در حسابداری طلا

برخی به اشتباه وزن ۷۵۰ را در «فی» ضرب می‌کنند و نتیجه غلط به دست می‌آید. چرا که در این سند کار ساخته‌ای با عیار ۲۱ داریم (۸۷۵) و وزن ۷۵۰ بیش از وزن ترازو است.

این مقاله چطور بود؟ ۱۲ نظر

اجرت ساخت طلا و درصد
۴ ۱۲