دیگر نیازی نیست برای یک شخص، دو حساب جداگانه باز کنید تا ته‌حساب دلاری و ته‌حساب ریالی‌اش برهم نریزد. با افزونه ارزی می‌توانید علاوه بر نگهداری موجودی اجناس متناسب با ارز دریافتی، برای هر شخص ته‌حساب‌های ارزی داشته باشید و به قیمت اونس یا هاس پولی کنید.
دقت بفرمایید که پیش نیاز این افزونه، تهیه نرم افزار حسابداری طلا فروشی کیمیا است.