نرم افزار حسابداری طلا تحت شبکه

کیمیا نسخه‌ شبکه مناسب دوستانی است که در مغازه‌شان چندین کامپیوتر دارند و همه آنها به یک موجودی وصلند. در این انیمیشن با یک مثال واقعی، این نسخه را معرفی کردیم.
وقتی در یکی از کامپیوترها آبشده دریافت شود، در تمام کامپیوترها آن آبشده موجود خواهد بود؛ همچنین برای اجناس و پول نقد و چک و موارد دیگر.

این مطلب را از دست ندهید
هفت نکته پیش از نصب نرم افزار حسابداری طلا فروشی