مظنه چیست؟

بنکداران طلا که به صورت عمده کار می‌کنند، قیمت طلا را براساس یک مثقال در نظر می‌گیرند و خرید و فروش طلا را با قیمت یک «مثقال» طلا انجام می‌دهند نه قیمت یک «گرم» طلا. منظورم این نیست که وزن ترازو را با مثقال بخوانند، چون وزن ترازو بر اساس گرم است. اما قیمت طلا از گذشته‌های دور تا به امروز، قیمت یک مثقال مانده است و در فاکتورهای حسابداری ابتدا قیمت یک مثقال طلا را می‌نویسند سپس آن را به قیمت یک گرم تبدیل می‌کنند و بعد از آن خرید و فروش را با قیمت یک گرم انجام می‌دهند.
چرا این همه رنج و زحمت؟! نمی‌دانم شاید چون تغییر برای انسان‌ها دشوار است.
مظنه که در زبان بازاری‌ها گفته می‌شود، همان قیمتِ یک مثقال طلا است. حالا که مظنه را دانستیم سراغ روش محاسبه قیمت طلا می‌رویم

روش محاسبه قیمت طلا و تبدیل مثقال به گرم

وزن یک مثقال معادل با ۴/۶۰۸۳ گرم است پس هر مثقال بیش از ۴ برابر هر گرم است. آیا می‌توان قیمت یک مثقال طلا را با تقسیم بر این عدد، به قیمت یک گرم طلا تبدیل کرد؟ خیر! چون قیمتی که برای یک مثقال اعلام می‌شود با عیار ۷۰۵ است (۱۷ عیار) و معاملات و فاکتورها چنان‌که قبلا گفتیم، براساس عیار ۷۵۰ است (عیار ۱۸ که در فاکتورهای حسابداری کشورمان ایران استفاده می‌شود) پس ابتدا نیازمند تبدیل عیار هستیم؛ درباره تبدیل عیار در مقاله «فرمول تبدیل عیار» پیش ازین سخن گفتیم چنانچه مایلید مفصل‌تر بدانید به آن مقاله نگاهی بیندازید.
فرمول تبدیل عیار: (وزن x عیار) تقسیم بر ۷۵۰
وزن=۴/۶۰۸۳ عیار=۷۰۵ عیارتبدیل=۷۵۰
۴/۶۰۸۳ ضرب در ۷۰۵
تقسیم بر ۷۵۰
عدد به دست آمده ۴/۳۳۱۸۰۲ است که معادل وزن ۷۵۰ یک مثقال است.

این مطلب را از دست ندهید
پولی کردن

یک مثقال با عیار ۷۰۵ معادل است با ۴/۳۳۱۸۰۲ گرم با عیار ۷۵۰

بنابراین اگر قیمت مثقال را بر ۴/۳۳۱۸۰۲ تقسیم کنیم، قیمت یک گرم ۱۸عیار را خواهیم داشت.
نیازی نیست همه این مراحل را به حافظه گران‌قیمت خود بسپارید. آنچه گفتم صرفاً جهت آشنایی شما بود چون عددی که به آن نیازمندید ۴/۳۳۱۸۰۲ یا حتی ۴/۳۳ است تا قیمت یک مثقال را بر آن تقسیم کنید. بنابراین فرمول تبدیل مثقال به گرم چنین می‌شود:

قیمت یک گرم ۱۸ عیار = مظنه (قیمت یک مثقال طلای ۱۷ عیار) تقسیم بر ۴/۳۳۱۸۰۲

یک نمونه فاکتور بنکداری را با هم ببینیم:

تبدیل مثقال و مظنه به گرم در حسابداری طلا

فرمول تبدیل مثقال به گرم در حسابداری طلا فروشی

ردیف سوم این فاکتور، مظنه ۴۷۰,۵۰۰ تومان نوشته شده که برای تبدیلش به قیمت یک گرم طلا باید آن را تقسیم بر ۴/۳۳۱۸۰۲ کنیم:
۴۷۰۵۰۰ تقسیم بر ۴/۳۳۱۸۰۲ مساوی است با ۱۰۸,۶۱۵.۳ یعنی گرمی ۱۰۸,۶۰۰ تومان.

عکس زیر از پاساژ حکیم هاشمی در بازار تهران گرفته شده است و درست زیر نام پاساژ، مظنه آن تاریخ را می‌توان دید: ۴۵۲,۰۰۰ تومان

فرمول محاسبه قیمت طلا و تبدیل مظنه به گرم در حسابداری طلا

روش محاسبه قیمت طلا و تبدیل مظنه به گرم در حسابداری طلا

3.2/5 ( 5 نظر )