سیدحسنین قاینی

نحوه محاسبه قیمت تعویض طلا

بسیاری از طلافروشان، قیمت تعویض را با عیار ۷۴۰ محاسبه می‌کنند؛ یعنی قیمت یک گرم ۱۸ عیار را به قیمت یک گرم با عیار ۷۴۰ تبدیل می‌کنند. روش تبدیل بسیار ساده است و از نسبت و تناسب ریاضی به دست می‌آید.

نحوه محاسبه قیمت تعویض طلا

بنابراین اگر قیمت طلای هجده عیار، ۴۰۰ هزار تومان باشد، قیمت تعویض گرمی ۳۹۵ هزار تومان خواهد بود.

قیمت تعویض: قیمت طلای هجده عیار، ضربدر ۷۴۰؛ تقسیم بر ۷۵۰

چرا با عیار ۷۵۰ تعویض نمی‌کنند؟

دلیلش این است که طلافروشان از عیار طلای شکسته مطمئن نیستند. برای جلوگیری از ضرر و زیان، طلافروش با عیار کمتر حساب می‌کند تا پس از ذوب و مشخص شدن عیار، متضرر نشود. صدالبته طلافروشانی هستند که به قیمت هجده عیار تعویض می‌کنند و طلای شما را به همان قیمت تابلو می‌خرند؛ در واقع آنها ضرر احتمالی را می‌پذیرند و از سودشان کم می‌شود یعنی از سود فروش طلای نو به شما.

قیمت تعویض طلای ۲۱ عیار

اگر شما طلای شکستۀ ۲۱ عیار (عیار ۸۷۵) داشتید، در فرمول بالا به جای عیار ۷۴۰، عیار ۸۶۵ را وارد کنید.
مثلا قیمت طلای هجده عیار در تابلوی طلافروشی، گرمی ۴۰۰ هزار تومان است. این قیمت را ضربدر ۸۶۵ می‌کنیم و بعد، تقسیم بر ۷۵۰: قیمت تعویض طلای ۲۱ عیار، هر گرم ۴۶۱,۳۵۰ تومان می‌شود.

این آموزش را از دست ندهید:
راهنمای خرید طلای آب شده.
برای دانلود این آموزش، روی عکس زیر کلیک کنید.
راهنمای خرید طلای آب شده

این مقاله چطور بود؟ ۳۶ نظر

قیمت تعویض طلا چگونه محاسبه می‌شود؟
۴ ۳۶